Nejlepší neblog 2018

Proč je důležitý chodit na kurzy pickupu

P

Žijeme ve veselé době. Jsou mezi námi pick­u­peři, manip­ulá­toři, lídři, man­ažeři, veg­ani a v neposled­ní řadě blo­geři. Co s tím máme dělat pokud všich­ni kolem nás jsou cool a my jsme vidláci?

Ve dnešní hříšné době je hod­ně pop­ulární kon­cept “dnes­ka budu lep­ší než včera”. Pro­to každý včere­jší alkáč dnes­ka ráno jde běhat, pak si dá nějaký paleo na oběd, a večer samozře­jmě tráví s podob­ný­mi zářivý­mi borci.

Pak tě uvidí a řekne — no helé, ty jseš dnes­ka nějaký tučný a smut­ný, zkus mind­full­ness s jógou, to je pecka.

Ty jdeš domů a čteš ten zkur­vený tal­mud. A říká se tam, že bys měl dobře jíst, spát a pil­ně pra­co­v­at. Snažit se, vole. No díky za radu, sám bych tomu nerozuměl.

A zase budeš sle­dovat youtube a žrát. A venku něk­do supí.

Ale to všech­no jsou nezbyt­né věci v živ­otě dospělého člově­ka. Vidíš to všude a lidem již ani moc neposloucháš, to jsou, vole, blb­ci se svým mind­full­nessem, žejo?

Ale koneck­on­ců nedávno jsem to všech­no začal dělat a doporuču­ji to i vám. Ne pro­tože jste tuční a ne pro­tože jste blbí a ne pro­tože budete num­ber one employee.

Když jsem byl malý, zkoušel jsem karate. Po měsí­ci jsem se ptal svého Jack­ieho Chana — helé, tak kdy už dám tomu kluku do držky? Sen­sei odpověděl — Fedore, to je kurz sebeo­brany, vole. Nejde o to, že mu dáš do držky. Jde o to, že by on ti to nedal.

A na tohle jsem vzpom­něl, když jsem začal číst kni­hy o tom, jak manip­ulo­vat, jak bejt lídr, jak svádět holky a jak se stát efektivní.

Mys­lím si, že se každá hol­ka má zúčast­nit kurzu svádění. Pro­tože jak­mile uslyší známý scénář, může s pick­up mas­terem mlu­vit just for lulz.

Každý junior si musí přečíst kni­hu o tom, jak něko­ho donu­tit pra­co­v­at, i když to nikdy neplánu­je dělat. A když uslyší “ty jseš strašně super ve svým mon­key džobu, sti­h­neš to zítra nebo dnes?”, může nečekaně říct “tyjo, souh­lasím a jsem rád, že jsi konečně uviděl moji snahu. Co mys­líš, zvlád­nu zvýšení platu o 25% nebo raději jen 20%, aby nikdo nezáviděl?”. Obvyk­le wannabe boss včera zvládl jen jed­nu kapi­tolu a k tomuh­le se ještě nepřipravil.


Na závěr — čtěte všech­no, co je dnes­ka trendy a sexy. Nikdy to nepoužíve­jte aktivně, je to výjimečně pro sebeo­branu. Ale pokud vidíte nebo slyšíte člově­ka, který dělá přes­ně to, co je pop­sáno ve knize — time for get­ting some lulz.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky