Nejlepší neblog 2018

Jak vidí Čecha ruský markeťák? Horošečno.

J

Možná se budete div­it, ale v Rusku se moc o Česku neví. Ani se nem­lu­ví. Ale dnes vám chci ukázat takový stereo­typ­ní obraz Čecha z reklamy piva.

Průměrný Rus má vel­mi špat­nou před­stavu o tom, jak vypadá dnešní Česko. Větši­na mladých lidí tře­ba ani netuší o roce 1968 a o tom, že vůbec exis­tu­je nějaký filo­zof­ský kon­flikt mezi dvě­ma státy.

Pro­to se Česko vidí jako takový starý kámoš, který má hod­ně piva a budovy jako v Evropě. Do Karlových Varů se taky jezdí větši­nou pro­tože něčí babič­ka tam byla za mla­da a prý to bylo fakt lep­ší než Soči.

A jo, o pivě. Pojem “české pivo” zní jako “kval­it­ní pivo”, což je OK. Kozel se prodává vel­mi dobře a taky víme tře­ba o Krušovicích nebo, z nejas­ného důvo­du, o zlatém bažantovi.

Ale navíc exis­tu­je docela zají­mavý pro­dukt, který je dítětem vynaléza­vých ruských markeťáků — “žate­cký gus” (jo, “gus”, nikoli husa).

Tohle pivo se nor­mál­ně prodává jako tradiční české. A poměrně nedávno vyšla rekla­ma, v hlavní roli — takový stereo­typ­ní český sládek pán Gus.

Má vousy, chodí spolu s husou a je dobrák od kosti, pro­to vždy říká “horošečno”, což je česky “dobře”. Horošečno se sta­lo memem, a pro­to se nedi­vte, jestli tohle uslyšíte tře­ba v našich oblíbených Karlových Varech. Horošečno?

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky