Nejlepší neblog 2018

Jak jsem dělal reklamu na facebooku. Nejlepší 3 slova o Česku.

J

Před něko­li­ka dny jsem udělal malý exper­i­ment. Zahájil jsem reklam­ovou kam­paň na face­booku. Vybral jsem typ “propago­v­at příspěvek”, nas­tavil jsem věk, pohlaví atd a čekal jsem týden.

Co jsem očeká­val? Chtěl jsem se dozvědět, jestli Češi na fb vůbec jsou a jestli se vyplatí kupo­vat nativní rekla­mu. Měl jsem poc­it, že lajky v ČR jsou taky z klikacích farem.

Vybral jsem dobrý tajming. Vol­by. Prý boty Krem­lu bojo­vali pro­ti pravdě, lásce a slušnos­ti. Pro­to jsem se rozhodl požá­dat lidi o malý komen­tář. Příspěvek vypadal takto:

Nic moc, co? Ani jsem se moc nes­nažil vymejšlet něco extra, prostě jsem se zep­tal, co by lidi řek­li o své zemi.

Nas­tavení kam­paně? Všich­ni kdo mlu­ví česky, 17–32 let a lajku­je něco, co patří k zábavě.

Jak to dopadlo?

85 reakcí

4724 lidí ten­to příspěvek uvidě­lo (z nichž cca 1000 — organicky)

20 lajků

64 komen­tářů

A tohle všech­no mi sta­lo 250 korun. Podle mě — super. A tady jsou komen­táře, co mají nejvíc lajků:

Dra­hoš na hrad.Zeman z hradu.

 

Tom K.

Neb­uď jako Zeman.

 

Lukáš K.

dra­hoše do koše.

 

Jan O.

 

Jak je vidět, vol­by měly určitý vliv 🙂 Pro­to na kon­ci jsem zakázal  lidi se zájmem o poli­tiku a dopad­lo to nějak takhle (mno­hém líp, lol):

Jsme v prdeli

 

Pavel V.

Ponožky v sandálech

 

Natálie P.

Zlatý český ručičky!

 

Ive­ta S.

 

A ty posled­ní mě fakt pobavily 😀

Co se dá z toho odnést? Rekla­ma na fb v ČR nor­mál­ně fun­gu­je. Za pár korun se dá najít hod­ně lidi a vypadá, že jsou dost aktivní. Možná ještě to někdy zkusím.

A nedavno jsem dostal push-noti­fikaci:

Tyv­ole, asi mám talent.

Nehledáte něk­do mis­tra českých PPC reklam?

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky