Nejlepší neblog 2018

Markeťáci a cukr

M

Dnes­ka lidi nera­di jedí cukr, prý je to hod­ně špat­ný a není to bílkov­ina. Dnes­ka vás naučím pro­dat cukr těm, co cukr nechtějí vůbec.

Jak už jsem něko­likrát zmiňo­val, mar­ket­ing je vědou pro čuráky. A když pro­gramá­tor za úkol dostane “udělej script” nebo design­er “nakres­li mi plakát”, markeťák dostane “pro­dav­ej moji hovadinu”.

Tře­ba jen díky mar­ketingu může exis­to­vat takový pro­dukt jako “Tic-tac”.

Jak je vidět, jed­na dáv­ka má v sobě 0g cukru.

Jednoduchý.

FDA (Amer­icky úřad pro kon­trolu potravin a léčiv) dovolu­je psát nulu, pokud těch cukru je méně, než 0,5 gramů. A díky tomu, že markeťá­ci jsou dost cyničtí, jed­na tobol­ka váží přes­ně 0,49 gramu.

Pro­to na ofi­ciál­ní amer­ické stránce uvidíte tohle:

Když na české verzi tohle:

A podle mě Tic-tac v Americe vznik čistě pro trolling. Je divné, že v ostat­ních zemích nema­jí podob­nou kam­paň. Ale věřím, že prostě mají stra­ch z tajné české zbraně.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky