Nejlepší neblog 2018

máte sklep?

Moje kecy, kecky, kecičky:

Jak si najít přátele v nové práci

J

Všich­ni mojí 3,5 čtenáře vědí, že jsem poměrně nedávno změnil prá­ci. A asi to nejs­ložitější je najít si nové přátele — vždy­cky se musí počkat až tě přijmou.

Šel jsem na kon­ci týdne domů a přemýšlel, jak bych ten pro­ces mohl urychlit.

Otáz­ka — jak si najít přátele v nové práci?

Odpověď se našla během pěti min­ut v obchod­ním centru.

Rusové a Karlovy Vary. Čtu a komentuji článek jiného blogera

R

Jeden z mých oblíbených žán­rů dnešní české prózy jsou články o Rusech. Je to pop­ulární téma, pro­to každý musí nap­sat, že všech­ny nemovi­tosti ve Varech jsou koupe­ny Rusy. A samozře­jmě o tom, jak nějaký ruský borec nebo bor­ka zranil cit auto­ra, když řekl s ošk­livým ruským přízvukem “dobryj děň” mís­to správného krás­ného “dobrý den”.

A dnes­ka jsem našel jeden z takových článků a budu jej číst spolu s mými kočička­mi. A komentovat.

(Pokračování tex­tu…)

Jak ukrást práci Čechovi

J

Občas narazím na články typu “ciz­in­ci tady nechceme” a “ciz­in­ci nám kradou prá­ci”. Vím, že to všech­no je spíš pro sran­du a nikdo to už vážně nebere. Ale mys­lím si, že by bylo dobrý, pokud všich­ni věděli, jak trvá pro­ces krádeže práce z pohle­du druhé strany, tedy nás, cizinců.

(Pokračování tex­tu…)

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky