Nejlepší neblog 2018

Push notifikace

P

Dnes­ka povím o největším hříchu Mil­leniálů — push notifikacích.

Jestli si něk­do pamatu­je inter­net před pat­nác­ti-dvaceti lety, bylo to trochu jinak. Dřív inter­net byl takovou mladou příliš hod­ně nalíče­nou holkou.

Ale hod­ně živou. A ta hol­ka zatím nevěděla, že může sežrat klid­ně půl dne vaše­ho času, pro­to jste ji viděl jen když jste to oprav­du chtěl.

Ale s časem ta hol­ka pochopi­la, že má tu moc. A to i díky spe­cial­istům — markeťákům. “Dej mu o sobě vědět. Jestli on uvidí tvo­ji zprávu desetkrát, jed­nou určitě odpoví. Sta­tis­ti­ka, slečno. Chcete deset odpovědí? Napište stokrát!”.

A tak se nar­o­di­la push noti­fikace, nemanžel­ské dítě mar­ketingu a internetu.

Jsou takovou nemocí 21. sto­letí. Pravě kvůli ním chodí všich­ni s mobilem v ruce. A proč? Jednoduše vyvolá­va­jí zvýšení hladiny dopaminu. Tedy jo, jestli jeden váš kámoš vždy drží v ruce mobil a druhý drží v ruce půl­litr, příčiny jsou plus minus stejné.

Neza­pomeňte si, že pokud máte zap­nuté push noti­fikace je možný, že na jed­nu z těch sta noti­fikací budete reago­v­at. Markeťá­ci zahájí studie a dozvědí se, že stov­ka noti­fikací den­ně je dost přínos­ná. A kvůli vám nějaký Hon­za neu­vidí v metru nějak­ou Janu, pro­tože je závis­lý a čumí na mobil (a měl by na kozy). Nenar­o­dí se nový Jágr, a to všech­no kvůli tobě, blyat.

Pro­to šup do nas­tavení a vyp­nout všech­ny možné noti­fikace. Zachráníš tím svět.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky