Nejlepší neblog 2018

Mistři QR-code designu

M

Před něko­li­ka lety lid­st­vo vynale­z­lo QR-kódy. Teď jsme v roce 2018, a to nejhorší nás ještě čeká.

Už umíme rozhod­nout, jestli QR-kódy vůbec potře­bu­jeme. Tady je napřík­lad ten správný algoritmus:

Ovšem jsou lidi, kteří to fakt chtějí použí­vat. Povím vám jeden krátký příběh.

Byl jed­nou jeden CEO, Pepa. Potkal svýho starého kámoše Honzu, který ner­ad chodil do školy, a pro­to se stal Mar­ketingovým Spe­cial­is­tou™. Sta­lo se, že Pepa měl pár stovek navíc, pro­to se rozhodl, že si chce zak­oupit design™ viz­itky. “Hele, a chci aby všich­ni věděli, že jsme mod­erní firma!”

Hon­za tuto nabíd­ku honem při­jal. Koupil si pár půl­litrů a vrhl se na design. Ale rych­le pochopil, že kres­lit moc neumí a že moc peněz mu již nezby­lo, pro­to přiz­val svýho desetiletého syna.

- Hele, ty máš staže­ny ty svo­je fotošopy, co?

- Jo, jas­ný, tati.

- Můžeš mi pls nade­sig­no­vat viz­itku pro mého kámoše, nebo jak tomu teď říkáte?

- Cywe, to jsem ještě nedělal. Co tam má bejt tati?

- Hele, nacpi tam něco mod­erního a vypad­ni už.

Kluk pár min­ut pře­me­jšlí. Napadá mu tam prostě prd­nout QR-kód, někde už to viděl. Prý je to dost moderní.

- Hele, ale co to je zač?

- To je QR-kód, tati. Nej­mod­ernější tech­nolo­gie 21 století.

- Ale co s tím mám dělat, vole? Hele, Pepa to nepochopí, dej k tomu instrukce.

- Ale tati, vždyť je to jasný,..

- Dej instrukce a odprejskni

A jo, ten­to příběh jsem vymyslel, když jsem uviděl tohle:

QR-kód s instrukce­ma k QR-kódu, kde člověk fotí QR-kód. Kó-kó-kombo.

A vede ten kód na česk­ou verzi stránky firmy Mylan. Kde se můžete dozvědět o našich hod­notách. Přes­něji — o ino­vaci, integritě, spolehlivosti a týmové prá­ci. Lol, že?

Cítíte to? Nebyl tady náhodou markeťák?

Pamatu­jete si jak jsem psal o tom, jak jednoduše poznáte markeťákovy stopy?

Zrov­na díky markeťakům má každej start­up pro­fil na face­booku, který nas­bírá cca 11 fanoušků za 5 let a posled­ní příspěvek obsahu­je něco jako “tady je naše logo, jsme skvělí, co?”

Tak pojďme na jejich facebook.

Jeden příspěvek. 4801 fanoušků. Konec.

A přes­ně tohle je mar­ket­ing. Všich­ni chceme face­book a viz­itku. Chceme, aby ta viz­it­ka mohla o nás říct čím víc, tím líp. Pro­to musím pomoct fir­mě Mylan říct o ino­vacích a integritě bez pomo­ci QR-kódů. Jen text, jen hardcore.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky