Nejlepší neblog 2018

Tolik, kolik je nutné

T

Privět,

2 věci mám fakt rád: jazyky a když je tma a zima.

Tmu a zimu mám rád nejspíš z toho důvo­du, že jsem Rus a zároveň noční pták — pracu­je se mi líp v noci (je dobrý, že zatím můj blog nikdo nečte včet­ně mýho šéfa).

Přes­ně pro­to když mi bylo 22, začal jsem se rozhodovat kam dál. Už tehdy jsem se rozhod, že odje­du a že chci stu­dovat mag­is­tra, a vybíral jsem si ze mno­ha vari­ant: Německo, Česko, Fin­sko, Švéd­sko atd.

Tře­ba Švéd­sko se mi fakt líbi­lo (blondýnky, Abba atd), ale nakonec jsem tu (asi mám říct proč, ale tohle někdy potom). Ovšem ten zájem o skand­inávsk­ou kul­tu­ru (přede­vším urban­i­stick­ou a pra­cov­ní, lid­sk­ou už tře­ba moc ne) byl docela velký, pro­to jsem někdy v roce 2015 jel na pár dnů do Stock­hol­mu, jen kouknout co a jak tam je.

Teď zpátky na tu první část — vždy před ces­tou se učím něko­li­ka slovům, abych rozuměl o co jde. Nějak jsem našel slo­vo “lagom” a tohle mi trochu změni­lo živ­ot (ale jo, můj živ­ot se mění poměrně čas­to, pro­to se těmh­le mal­ičkostem ani nedi­vím).

Tohle slo­vo “lagom” se špat­ně přek­ládá jak do ruštiny, tak i do češtiny, a zna­mená něco jako “přes­ně tolik, kolik je nut­né”.

Jak se to používá? Tak tře­ba v prá­ci. V Rusku je pra­cov­ní kul­tura trochu divná (no, aspoň si to takhle mys­lím dnes). Vždy se očekává, že při­jde big­boss (nebo Putin) a řekne nám debilům, co a jak máme dělat. Pokud neřekne, tak se to dělat ani nemusí. Ta vnitřní kon­tro­la tak nějak neex­is­tu­je neboli se spíš pot­laču­je.

Tohle mě fakt sralo už dávno, pro­tože mám v sobě dvě nel­og­ické vlast­nos­ti: jsem ide­al­ista, ale zároveň jsem kur­wa líný a ner­ad dělám víc, než se mi chce. S tímh­le se fakt špat­ně žije, zvlášť když je ti kolem 20.

Ale tohle “lagom” mi kur­wa pomoh­lo. Teď když mám ten vnitřní dia­log a ptám se sám sebe — mám to vůbec dělat? Mám už končit nebo mám znásilňo­vat svo­ji vůli dále? Říkám si vždy: “Dělej tohle lagom”.

Jak velké články mám psát do neblogu? Mám zůs­tat dnes­ka v prá­ci do sed­mi večer? Mám zej­tra vstá­vat v 7 nebo 11 ráno? Všech­no lagom. A pokud je kolem mne něk­do, kdo mi můj lagom ruší — ať jede do Asie, cyka, tamh­le to výborně fun­gu­je.

Nejlepší neblog 2018

O mně

fedor

Sleduj:

Jestli si chceš jen číst, nejlíp funguje telegram.
Jestli komentovat chceš taky, běž na FB (ale bacha, FB je pičus)

Rubriky